16 jun. 2012

Picos de 16.0 para Canal 9 con Tigre: Lidera "Sábado Show"


A las 21:50:
1. Sábado show (13): 14.9
2. Vélez vs Tigre (9): 12.0
3. Messi y sus amigos (TLF): 7.4
4. RAN 15 (2): 2.7

A las 21:56:
1. Sábado show: 16.1
2. Vélez vs Tigre: 12.4
3. Messi y sus amigos: 7.4
4. RAN 15: 3.1

A las 21:58:
1. Sábado show: 15.8
2. Vélez vs Tigre: 13.5
3. Messi y sus amigos: 7.9
4. RAN 15: 3.6

Mirá más números.

A las 22:01:
1. Sábado show: 15.4
2. Vélez vs Tigre: 12.8
3. Messi y sus amigos: 7.0

A las 22:11:
1. Sábado show: 18.1
2. Vélez vs Tigre: 16.0
3. Messi y sus amigos: 5.3
4. RAN 15: 2.8
5. Tv Pública: 2.0

A las 22:15:
1. Sábado show: 20.4
2. TVR: 11.3
3. Messi y sus amigos: 4.9

A las 22:25:
1. Sábado show: 18.0
2. Messi y sus amigos: 7.2
3. TVR: 7.1
4. Cine América: 5.0
5. TV Pública: 2.4

A las 22:33:
1. Sábado Show: 17.5
2. Messi y sus amigos: 7.3
3. TVR: 7.1
4. Cine América: 6.0

A las 22:40:
1. Sábado show: 17.2
2. Messi y sus amigos: 6.8
3. TVR: 6.5
4. Cine América: 6.3
5. TV Pública: 2.5

A las 22:49:
1. Sábado show: 18.1
2. Cine América: 7.0
3. Messi y sus amigos: 6.7
4. TVR: 5.9
5. TV Pública: 2.1

A las 23:05:
1. Sábado show: 15.3
2. Messi y sus amigos: 7.0
3. Cine América: 6.7
4. TVR: 6.3

A las 23:10:
1. Sábado show: 16.1
2. Cine América: 6.8
3. TVR: 5.7
4. Messi y sus amigos: 5.4
5. TV Pública: 2.4

A las 23:17:
1. Sábado show: 14.6
2. Cine América: 6.9
3. TVR: 6.8
4. Casados con hijos: 6.2

Fuente: Jesusluh - Bisutti.

No hay comentarios: